STATUTERE KENISGEWING AAN LANGTERMYNVERSEKERING - EN KORTTERMYN POLISHOUERS
BELANGRIK - LEES ASSEBLIEF SORGVULDIG
OPENBAARMAKINGS - EN ANDER REGVEREISTES
(Hierdie kennisgewing vorm nie deel van die Versekeringskontrak nie)
U het as langtermynversekeringspolishouer of voornemende polishouer, die reg tot die volgende inligting.

ADVISEUR / ADVISOR . C.P VAN DER WALT.

ON BEHALF OF THE FSP.

Lewens / Life Discovery

VIR DIEVOLLE KENNISGEWING BLAD KLIEK HIER / FOR THE FULL NOTICE PAGE CLICK HERE

Beleggings / Invest Discovery 

Versekerings / Insure Discovery

Trust (FNB) 

Testamente / Last Will

Medical aid Discovery

Elite Recoveries